Cô giáo lớp em

Tiết 2: Tập đọc  

SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI

I. Mục tiêu:

- Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.

- Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu.

- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4.

- Biết trình bày những việc làm về sự tôn trọng các dân tộc.(HS HTT)

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:

+ Phiếu giao việc.

+ Dự kiến những câu hỏi để tương tác với học sinh.

-  HS:

+ Đồ dùng học tập

III. Các hoạt động dạy học:

A. Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc bài Ê-mi-li, con... và nêu nội dung bài.

- Nhận xét.

           B. Bài mới:

          1. Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

          - Học sinh thực hiện trên phiếu giao việc.

          - Chia sẻ trước lớp.

          - Giới thiệu bài.

          - Hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu bài học.

          2. Hoạt động 2: Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài.

          3. Hoạt động 3: Giải nghĩa từ

          - Học sinh thực hiện trên phiếu giao việc.

          - Chia sẻ trước lớp.

          - Dự kiến đáp án đúng: a-1; b-4; c-2; d-5; e-3.

          4. Hoạt động 4: Cùng luyện đọc.

- Học sinh thực hiện trên phiếu giao việc.

          - Chia sẻ trước lớp.

          - Nhận xét, tuyên dương.

5. Hoạt động 5: Tìm hiểu bài

- Học sinh thực hiện trên phiếu giao việc.

          - Chia sẻ trước lớp.

          - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung, đánh giá.

          Đáp án: Câu 1c, 3c .

Câu 2: Để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, người da đen ở Nam Phi đã đứng lên đòi bình đẳng.

Câu 4: Nen-xơn Man-đê-la sinh năm 1918, ông là người da đen, làm nghề luật sư. Ông bị nhà cầm quyền Nam Phi xử tù chung thân năm 1964 vì đấu tranh chống chế đô a-pác-thai. Năm 1994, ông được trả tự do sau khi chế độ a-pác-thai bị xóa bỏ. Nen-Xơn Man-đê-la được Giải thưởng Nô-ben về hòa bình năm 1993.

- GV nhận xét.

- Câu hỏi bổ sung cho HS HTT: Em hãy nói về việc làm của em về sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ?

(Trao đổi các văn hóa, giá trị truyền thống với nhau, cùng chung sống với nhau, học tập các đức tính tốt của các dân tộc khác, tôn trọng các phong tục, tập quán của họ, …)

          - GV Kết luận, chốt nội dung.

- Học sinh thực hiện trên phiếu giao việc.

          - Thi đọc trước lớp.          - GV nhận xét, tuyên dương.

- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà tiếp tục luyện đọc bài ở nhà.

 

Bài viết liên quan